Πνευματικοί πλωτήρες 610 mm

Αντιστοιχία σε βυτία

Διάμμετρος

(mm)

200B - 300

610

  • Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης. Όπως και στην τράπεζά σας. Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης. Όπως και στην τράπεζά σας.
  • Τίμιοι όροι αποστολής. Αν καταφέρουμε να αποστείλουμε φθηνότερα θα σας πιστώσουμε τη διαφορά. Τίμιοι όροι αποστολής. Αν καταφέρουμε να αποστείλουμε φθηνότερα θα σας πιστώσουμε τη διαφορά.
  • Σχεδόν όλα τα προϊόντα μας αποστέλλονται εντός 1-2 (εργάσιμων) ημερών από την επιβεβαίωση της πληρωμής. Σχεδόν όλα τα προϊόντα μας αποστέλλονται εντός 1-2 (εργάσιμων) ημερών από την επιβεβαίωση της πληρωμής.

Οι πνευματικοί πλωτήρες αποτελούνται από τον ανοξείδωτο δίσκο, την αντλία αέρα εφοδιασμένη με μανόμετρο, τη σαμπρέλα, βαλβίδα αντεπιστροφής και το σωληνάκι σύνδεσης της αντλίας με τη σαμπρέλα. Με τη βοήθεια των πνευματικών πλωτήρων ο χώρος του υγρού στεγανοποιείται 100% από τον εξωτερικό αέρα. Είναι κατάλληλο για όλα τα ανοικτά ανοξείδωτα (inox) δοχεία.